Lund "Idun"

Den 1:e november slår HVB Luntertun upp portarna för ett asylboende i centrala Lund. Boendet har plats för 13 pojkar och flickor, vilka vi alla kommer göra vårt yttersta för. Målet är tydligt och handlar om att se till att barnen är och förblir välmående, integrerade och delaktiga i vårt samhälle. Nio mycket duktiga, erfarna och oerhört engagerade medarbetare arbetar till vardags för och tillsammans med ungdomarna för att stötta dem i deras vardag.
Boendet drivs på entreprenad åt Lunds kommun minst t o m 2018-10-31.