Om oss

Vi som äger och driver HVB Luntertun heter Martina Fajersson och Patrik Sumner och vi har båda lång och gedigen erfarenhet av arbetet med ensamkommande barn och integrationsfrågor. Vi kommer närmast från Båstads Kommun där vi de senaste 4 åren arbetat tillsammans som föreståndare respektive biträdande föreståndare för ett kommunalt HVB för ensamkommande barn.

Martina har utöver detta stor erfarenhet av arbete med ensamkommande barn från Ängelholms Kommun. Martina har även bland annat en flerårig erfarenhet från missbruksvården.

Patrik har förutom arbetet med ensamkommande barn en bred erfarenhet av arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Patrik har under flera års tid jobbat som enhetschef inom socialtjänsten och har en fil. mag. från Lunds Universitet. 

 

Tillsammans med våra mycket kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare är målet satt om att skapa Sveriges bästa boendemiljöer för de ensamkommande barn och ungdomar vi tar emot.