FAJSUM AB bildar koncern

28.12.2015 12:58

 FAJSUM AB som ägs av Martina Fajersson och Patrik Sumner med lika delar vardera tar, efter köp i december, över ägandet av HVB Luntertun AB och HVB Slättaröd AB och bildar en koncern.